ورود

ورود

نمایشگاه مجازی

به نام خدا   سایت شبستر 95 از عزیزان هنرمند شهرستان در هر زمینه ای دعوت بعمل می آورد تا با ارائه تصاویر آثار خود ، نمایشگاهی مجازی در منوی فرهنگ و هنر سایت راه اندازی نمایند. بدیهی ...