ورود

ورود

صبر در مشکلات

امام علی بن الحسین علیه السلام :
 
چون به بلایی دچار شدی ، برای آن صبر کن ، صبری همچون صبر دور اندیشانه بزرگواران.
از گرفتاری های خود به مردم شکایت مبر، زیرا شکایت پروردگار مهربان خود را به پیش مردم نا مهربان برده ای.