ورود

ورود

مقام رضا

حضرت موسی (ع) به شخصی برخورد کرد که کور و کر بود و دست و پا هم نداشت ، به یک تکه گوشت شبیه تر بود تا انسان.
از او پرسید حالت چطور است ؟
یعنی دنیا و خدایت را چگونه می بینی ؟
آن شخص در پاسخ موسی (ع) گفت ....
 
لطفا برای بهره بردن از ادامه مطلب بر روی فایل صوتی کلیک نمایید.