ورود

ورود

بلعیده شدن تمساح بالغ توسط مار پیتون غول پیکر

دو گونه خطرناک حیات وحش یکدیگر را در بستر رودخانه یافتند. و جدال این  دو حیوان درنده بسیار ترسناک آغاز شد.

هر دو برای غالب شدن به یکدیگر مبارزه سختی در پیش گرفتند. اما مار پیتون برنده این جدال  عجیب بود. مار غول پیکر به سرعت تمساح را خلع سلاح کرده و به راحتی خودش را برای  بلعیدن او آماده کرد. تمساح به عنوان آخرین چاره  از دندان های تیزش برای دفاع استفاده کرد! اما  تمام تلاش هایش بی نتیجه ماند.