ورود

ورود

رییس مذهب تشیع

مقصود از رییس مذهب بودن امام صادق علیه السلام چیست ؟

لطفا برای بهره بردن از ادامه مطلب بر روی فایل صوتی کلیک کنید.