ورود

ورود

آقای واتسون ، بیا اینجا. می خواهم تو را ببینم.

بدون وجود کسی مانند «الکساندر گراهام بل» امروز هیچ کدام از ما نمیتوانستیم پشت رایانه های خود نشسته و با دنیای اطراف خود ارتباط بر قرار کنیم و یا از طریق گوشی های تلفن خود به رد و بدل کردن تماس و پیام بپردازیم. تقریبا 140 سال قبل در یک چنین روزهایی بود که این مخترع اسکاتلندی، اولین تماس تلفنی تاریخ را از دفتر کارش در بوستون با همکار خود «واتسون» برقرار کرد.

 

الکساندر گراهام بل بدون هیچ شک و تردیدی یکی از بزرگترین مخترعان تاریخ بشر است. کسی که با اختراع خود یعنی تلفن برای همیشه دنیای ما و تاریخ بشری را تغییر داد.

شاید در آن زمان نه خود گراهام بل و نه هیچ کس دیگری تصور نمیکرد که یک روز دستگاهی مانند تلفن بتواند تا این حد تعاملات بشری را تحت تاثیر خود قرار دهد. اما امروز تحولاتی که از قبل این اختراع بر زندگی بشر مسلط شده، تاریخ و زندگی جدید را برای انسان روی کره زمین رقم زده است.

اولین تماس تلفنی تاریخ این جمله را در بر داشت: آقای واتسون، بیا اینجا. میخواهم تو را ببنیم.

اما قبل از آن مجموعه ای از نبوغ، حرفه و یک اراده بزرگ لازم بود تا انتقال صداها از طریق کابل و سیم را میسر کند. آیا تا به حال اولین صداهایی که از این طریق منتقل شده است را شنیده اید؟ اگر نه به لینک  http://itabnak.ir/files/fa/news/1394/12/22/5899_134.mp4 رفته و آن را گوش فرا دهید.