ورود

ورود

خیر انسان

خیر در آن چیزی است که خداوند برای ما پیش می آورد ....

برای بهره بردن از ادامه مطلب بر روی فایل صوتی کلیک کنید.