ورود

ورود

آپلود کلیپ تصویری در بلایا می چشم لذَات او (3) در قسمت پخش ویدئو

قسمت هایی از سخنان استاد مهدی طیَب

خیلی نازپرورده نباشیم.
تا یه فشار توی زندگیمون میاد ، دادمون نره هوا.
از دست خدا و پیغمبر (ص) هی ناله نکنیم . بارها گفته شده از دست هر که ناله کنیم ، در حقیقت از دست خدا ناله کردیم.
کسی شب رو صبح کنه و از وضعیت دنیویش محزون باشه ، از دست خدا غضبناکه.
پس اینقدر از دست خدا ننالیم ....

برای بهره بردن از ادامه سخنان استاد به قسمت پخش ویدئو صفحه اصلی مراجعه کنید.