ورود

ورود

لحظه وصال و حال ما

قدیم پلو کم خورده میشد.
 
پسر جوانی همیشه در خیال خود ، شب عروسی کردنش را ترسیم می کرد و با خود می گفت:
آن شب پلوی مفصلی خواهم خورد 
 
شب عروسی پدرش مهمان ها را بر سر سفره دعوت کرد و به پسرش گفت :
تو سر سفره نرو
 
پسرش بی خبر از آنکه ....
 
برای بهره بردن از ادامه مطلب ،  بر روی فایل صوتی زیر کلیک کنید.
 
شهرستان شبستر    شبستر    شبستر95