ورود

ورود

رسم میهمانی - شبستر 95

آیا هنگام رفتن به میهمانی باید دل به اثاث منزل میزبان بست ؟....

برای شنیدن جواب پرسش فوق در ادامه مطلب بر روی فایل صوتی کلیک کنید.

شهرستان شبستر   شبستر   سایت شبستر 95