ورود

ورود

تکیه گاه - سایت شبستر 95

در حدیث است ...
اگر کسی به چهل سالگی رسید و عصا به دست نگرفت عاصی است ....
 
برای بهره بردن از ادامه مطلب بر روی فایل صوتی کلیک کنید.
 
شهرستان شبستر   شبستر   سایت شبستر 95