ورود

ورود

پدری که با فتوشاپ پسرش به دنیای سورئال می برد - سایت شبستر95

برترین ها: عکاس و هنرمند دیجیتال «آدریان ساملینگ» با استفاده از ترکیب عکس، فتوشاپ و مهارت های کارشناسی خود در دستکاری عکس، تصاویر سورئالی از پسرش ایجاد می کند. آدریان سال هاست که در زمینه فاین آرت کار می کرد اما سرانجام به این نتیجه رسید که هنر دیجیتال برای او جذاب تر است. و چه کسی بیشتر از پسرش می تواند الهه او باشد؟ هریک از تصاویر فتوشاپی آدریان شامل پسرش و بعضا خودش در سناریوهای بسیار جذاب مانند پرواز روی بال هواپیما، سواری از یک کرگدن و اسکیت روی آسمانخراش می شود. تصاویر فوق العاده این هنرمند را در این مطلب مشاهده کنید و بگویید به نظر شما کدام یک رویایی تر است؟


پدری که با فتوشاپ پسرش به دنیای سورئال می برد

پدری که با فتوشاپ پسرش به دنیای سورئال می برد

پدری که با فتوشاپ پسرش به دنیای سورئال می برد

پدری که با فتوشاپ پسرش به دنیای سورئال می برد

پدری که با فتوشاپ پسرش به دنیای سورئال می برد

پدری که با فتوشاپ پسرش به دنیای سورئال می برد

پدری که با فتوشاپ پسرش به دنیای سورئال می برد

پدری که با فتوشاپ پسرش به دنیای سورئال می بردشهرستان شبستر  شبستر  سایت شبستر95