ورود

ورود

امانت خدا ـ سایت شبستر95

خدا در مورد روزی ای که به مومنین داده است ، از آنان حساب نمی کشد و سؤال نمی کند ؛ بلکه از دلشان و محبّتشان که امانت خدا نزد مؤمن است سؤال می کند که به چه کسی سپرده اند ؟....

برای بهره بردن از ادامه مطلب ، بر روی فایل صوتی زیر کلیک کنید.

 

شهرستان شبستر  شبستر  سایت شبستر95