ورود

ورود

کاستی ها و ابتلائات - سایت شبستر95

امیرالمومنین (ع):
دنیا خانه ایست که با بلایا آمیخته شده است.

برای بهره بردن از ادامه مطلب بر روی فایل صوتی زبر کلیک کنید.

شهرستان شبستر  شبستر  سایت شبستر95