ورود

ورود

بازدید سرزده مهندس اشرفی شهردار شبستر از هفته بازار - سایت شبستر95

به گزارش گلشن راز به نقل از روابط عمومی شهرداری شبستر ، مهندس اشرفی شهردار شبستر صبح امروز با حضور سرزده از هفته بازار شهر  به منظور رسیدگی و نظارت به وضعیت بازار هفتگی و بررسی و رفع مشکلات از جمله رفع سد معبر و شنیدن مشکلات فروشندگان و ساماندهی سرویسهای بهداشتی بازدید بعمل آورد

مهندس اشرفی گفت : خدمت صادقانه توأم با جلب رضایت شهروندان سرلوحه کاری همه کارکنان شهرداری بوده و هدف تمامی واحد های شهرداری ارائه خدماتی در خور و شأن شهروندان فهیم شهر شبستر است

گفتنی است در این بازدید شهردار شبستر ضمن گفت و گو با تعدادی از فروشنده های هفته بازار، موارد لازم را در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات در هفته بازار به کارکنان واحد خدمات شهری  شهرداری متذکر شدند

شهرستان شبستر  شبستر  سایت شبستر95